CİLT İRRİTASYON TESTİ

Fiyat :

0 TL


Cilt irritasyon testi valide edilmiş hayvan testlerine alternatif dermal absorpsiyonunun in-vitro test yöntemidir.

EPİDERM
OECD test klavuzu 439