Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Yüksek Etkinliğe Sahip Kantaron Yağının Eldesi Ve Saklama Koşullarının Optimize Edilmesi

     Yapılan bu çalışmada kantaron yağının eldesi ve saklama koşulları optimize edilmiştir.Çalışmalar sonucunda yüksek etkinliğe sahip kantaron yağının elde edilebilmesi için gerekli olan koşullar ve elde edilen kantaron yağının saklama koşulları da belirlenmiştir.