Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Yeni Ürün Geliştirme Süreci

    Yeni Ürün Geliştirme Süreci (YÜGS) ile pazara verilen ürün başarılı, firma uzun ve kısa vade planlarını etkili şekilde uygulayabilme şansına sahip olacağı için, ürün yaşam eğrisi sürecininin doğru işlemesini sağlar ve pazarda kalıcılığını da garantileyebilir.