Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    ÜRETİCİ TARAFINDAN CİDDİ İSTENMEYEN ETKİNİN (CİE) KURUMA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

    Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Bu doğrultuda, bu Kılavuz kozmetik ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için ciddi istenmeyen etki (CİE)’lerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve kozmetik ürünlerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla üretici tarafından yapılacak kozmetik ürün CİE bildiriminde yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.