Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    ÜÇ YAŞ ALTI ÇOCUKLARA YÖNELİK KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİLİK KRİTERLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

     Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.Bu Kılavuz üç yaş altı çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve bileşenlerine ilişkin yapılacak güvenlilik değerlendirmelerinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.