Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Halk Sağlığının Korunması Ve Kozmetik Alanın Düzenlenmesi

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; halk sağlığının korunması ve kozmetik alanın düzenlenmesini kapsayan, Kozmetik Yönetmeliği’nde AB mevzuatına göre değişiklikler yapıldı ve "Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete 'de yayımlandı.

    Bir kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı kalmak üzere, bitmiş kozmetik ürünler için hayvan testleri yönetmelikçe yasaklandı.

    Yayınlanan yeni yönetmelikte “kozmetik ürün”ün tanımlaması yeniden yapıldı ve yönetmeliğe ilk defa nanomateryal kavramı eklendi.

    Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı dökümanlardan olan “Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi” ve “Ürün Bilgi Dosyası”nın saklama süreleriyle ilgili,ürün etiketleriyle ilgili değişiklikler yapıldı. Ayrıca; Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi Dosyası hazırlayabilecek kişilerin mesleki tanımları “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.”şeklinde yapıldı.