Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Sürdürülebilir Pazarlama (Green Marketing)

    Çevre sorunlarının insanları rahatsız edecek boyuta gelmesi 20.yy ikinci döneminde ortaya çıkmıstır.
    Önümüzdeki dönemde özellikle Çin ve Hindistan’ın ekonomik büyümeleri tüketimin bu bölgelere kaymasına sebep olmaktadır.
    Bugün dünyanın tümü, yeni ve sürdürülebilir bir denge yaratmak zorundadır.