Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    SPİRONOLAKTON İLE HAZIRLANACAK TOPİKAL ANTİANDROGENİK PREPARATLAR

     Spironolaktonun antiandrojen etkilerinden yararlanılacak topikal bir preparat önerisini konu alan sunumdur.