Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

     Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi gereğince nanomateryal içeren bir kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için kozmetik üreticilerine ve değerlendiricilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.