Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Masaj Yağları

    Masajda Kullanılan Uçucu Yağlar, Mono-, seski- ve hatta diterpenler uçucu yağların çoğunda bulunurlar. Uçucu yağlar; hidrokarbonlar ve onların oksijenli türevleri (örn., alkoller, asitler, esterler, aldehitler, ketonlar, laktonlar, vs.), aminler ve kükürtlü bileşiklerden oluşan kompleks karışımlardır. Masaj yağları ile ilgili detaylı bilgilere ekte bulunan pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.