Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETOTEKSTİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 2.0

    Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürünün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olması gerekmektedir. İş bu Kılavuz, kullanım amacı kozmetik tanımı içinde yer alan, kozmetotekstil ürünler olarak ifade edilen kozmetik ürün taşıyan tekstil ürünlerinin kapsamı, kalite ve kontrol testleri ile iddialarına ilişkin üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.