Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetikte Kalite Tasarımı

    Son yıllarda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, yeni molekül başvuruları konusundaki ruhsatlandırma süreci zorlukları, patent sürelerinin sona ermesi,  artan sağlık harcamaları gibi nedenlerle ArGe harcamalarına daha çok dikkat edilmektedir. İlaç ve kozmetik endüstrisinde bitmiş üründe yapılan testlerle kalite sağlanmaktadır, diğer bir deyişle test edilmektedir. İlaç ve kozmetikte kalite, tüketiciye üzerinde vaadedilmiş olan terapötik yararı sürekli olarak sağlayan ve kontaminant içermeyen bir ürün olarak tanımlanmıştır. Tasarımla Kalite (QbD) kavramının ilaç endüstrisinde kullanımı 2005 yılında başlamıştır. Kalite planı, kalite kontrolü, kalite iyileştirmesi kavramları tanımlanmıştır. Son yıllarda bu konuda çıkan kılavuzlar ürün geliştirme için risk tabanlı bir yaklaşım ve harmonize edilmiş bilimi vurgulayan etkili bir sisteme işaret edilmektedir. Bu bağlamda işlem mühendisliği kavramı da devreye girmiş ve kaliteyi arttırırken, maliyetleri azaltmak ve ürünlerin pazara çıkış sürelerini kısaltmak amaçlanmıştır. Tüketici/hasta güvenliği ön plana çıkarılıp, ürüne daha kısa zamanda erişmesi sağlanabilir olmuştu.Kozmetikte birçok ürün emülsifikasyon veya distribüsyon yani dağıtma ile hazırlanır. Bunların dışında mekanik yollarla da emülsiyon yapılabilir.

    Kullanılan yardımcı maddelerin cilt ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir. Bu sebeple emülsiyon terkibine giren emülgatörler, koruyucular, parfümlerin miktarı       ya azaltılmaktadır, ya da hiç kullanılmamaktadır. Bir emülgatörün ciltteki etkisi molekül ağırlığı ve yapısı ile değişir. Laboratuarda üretilen ürün ile fabrikada üretilen ürünün aynı olması için ekipman işlem şartlarına çok iyi karar verilmesi gerekir. Formülasyon ve mekanik güçlerin dengelendiği bir üretim teknolojisinin geliştirilmesinin, yeni ürünlerin üretiminde temel yöntem olması beklenmektedir. Üretim işlemi ne kadar karmaşıklaşırsa, ölçek büyütme sorunu da o kadar belirginleşir. Kozmetik bir ürünün harmonizasyonu için materyaller, üretim işlemi ve yeni ürünün geliştirilmesi için ekipman üretimi artan önem kazanmaktadır