Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

  KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK KONTROLÜNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYINLANDI!

  Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bu neden ile kozmetik ürünleri mikrobiyolojik analizleri her partide rutin olarak yaptırılmalı, ürünün ömrü boyunca iyi bir mikrobiyolojik kalite sürdürmesi hususunda güvenilir olmalıdır. 

  Sağlık Bakanlığı tarafından, kozmetik ürünlerde yapılması zorunlu mikrobiyolojik analizin parametlerini,limit değerlerini ve yöntemlerini açıklayan bir kılavuz yayınlandı.

  Kılavuza göre, mikrobiyolojik testler ve kalibrasyon mikrobiyolog ya da mikrobiyoloji uzmanı veya ilgili alanda kapsamlı tecrübesi olan personel tarafından yapılmalı veya denetlenmelidir. Ekibin ilgili alanda pratik çalışma tecrübesi olmalı,temel teknikler hakkında uygun eğitimi olmalıdır.

  Analizin kalitesiyle ilgili bütün belgeleri kontrol etmek için prosedürler oluşturmalı ve devam ettirmelidir. Bu prosedürler TSE EN ISO 17025 ve TSE EN ISO 22716’daki gerekliliklere uymalıdır.

  Özellikle su, çok kullanılan kozmetik ürün bileşenlerinden olduğundan kullanılan suyun mutlaka mikroorganizma üremesi açısından sürekli test edilmesi gerekmektedir.

  Kılavuzun PDF halini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.