Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTE PARAMETRELERİNİN ANALİZİ VE UYGUNLUK KRİTERLERİ

     Kozmetikte mikrobiyal olarak patojen mikroorganizmaların zararlarından ve yönetmeliklerdeki minimum limitleri ele alan çalışmadır.