Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN-CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİ KURUMA BİLDİRMEYE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

    Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Bu doğrultuda, iş bu Kılavuz kozmetik ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için istenmeyen etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve kozmetik ürünlerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla nihai kullanıcı, sağlık mesleği mensupları ve üreticilerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır.