Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERDE ÜRÜN BİLEŞENLERİNİN LİSTELENMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

    Bu Kılavuz, kozmetik ürün bileşenlerinin ambalajlarda belirtilirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

    Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için hazırlanmıştır. 

    Bu Kılavuz; 24/03/2005 tarihli, 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4 üncü maddesinin (f) bendi ve 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır