Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERDE NUMUNE ALMA VE ANALİZ İŞLEMLERİ HAKKINDA KILAVUZ

    Kozmetik Yönetmeliğinin 11, 12 ve 16 ncı maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işbu Kılavuz imalat, numune alma, analiz metotlarına ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanan kılavuzda, hayvan testlerine alternatif yöntemler ve gereklilikleri belirtilmektedir.