Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bazı Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması

     Bu çalışmada kozmetik ürünlerde kullanılan bazı doğal ve sentetik antioksidan bileşiklerin antioksidan kapasiteleri Ferrik Tiyosiyanat Yöntemi ile Total Antioksidan Aktivite Tayini (FTC), DPPH Radikal Süpürücü Aktivite Tayini, İndirgeme Gücü Tayini, Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite Tayini (TEAC) ve Kuprik İyon İndirgeme Antioksidan Kapasite Tayini (CUPRAC) ile belirlenmiş ve elde edilen veriler ele alınmıştır.