Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNEİLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

    Kozmetik Yönetmeliği?nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. İş bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği?nin 12 nci maddesi gereğince bir kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için kozmetik üreticilerine yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.