Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİ VE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRİCİSİ HAKKINDA KILAVUZ SÜRÜM 1.0

    Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. Kozmetik Yönetmeliğinin 12 inci maddesi gereğince bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi; 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Üretici, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılması ve ürüne ilişkin güvenlilik raporunun Kozmetik Yönetmeliği Ek 1/B’de belirtilen şekilde düzenlenmesini sağlar. Kozmetik Yönetmeliği Ek 1/B, Kısım B’de belirtilen şekilde yapılan kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi, eczacılık diplomasına sahip bir kişi tarafından veya tıp, diş hekimliği, biyoloji, kimya, biyokimya, mikrobiyoloji veya eşdeğer diplomaya sahip toksikoloji dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen bir belgeye sahip kişi tarafından yapılır. İş bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince bir kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesini yapacak güvenlilik değerlendirme sorumlularının, kozmetik ürün güvenlilik raporu kapsamında aldığı eğitimde dikkate alınması gereken konular hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.