Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLERDE AĞIR METAL SAFSIZLIKLARINA İLİŞKİN KILAVUZ

    Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi hazırlanırken, değerlendirilmesi gereken son üründeki safsızlıkların ortaya konulması amacıyla, ağır metal testlerinin yapılması,bu ağır metallerden öncelikli olarak kurşun,arsenik, kadmiyum,civa ve antimon'un dikkate alınması ve ürüne göre limitlerini belirten kılavuz yayınlandı.