Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLER ÜZERİNDE YAPILAN HAYVAN DENEYLERİNE ALTERNATİF TEST METODLARINA İLİŞKİN KILAVUZ

    Bu klavuz Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımını tesis eden Gümrük Birliği Anlaşması doğrultusunda kozmetik alanında uyumlaştırılmakta olan mevzuat kapsamında kozmetik ürünlerde yapılacak hayvan testlerine ilişkin getirilen yasaklar doğrultusunda kozmetik ürünlerde yapılacak hayvan deneylerine alternatif test metotları hakkında kozmetik üreticilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.