Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZ SÜRÜM 1.0

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP) sistemi üzerinden yapılacak UZEM bildirimlerinin, elektronik ortamda yürütülmesinde sisteme girilecek olan veri alanlarının nasıl doldurulması gerektiği, elektronik ortamda Kozmetik Yönetmeliği Ek-X’da yer alan bilgiler doğrultusunda söz konusu bildirimin elektronik ortamda nasıl yapılacağı hakkında üreticiye yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.