Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetik Sektöründe Yeni Analiz Yöntemleri

    Kozmetik u?ru?nleri, gu?nlu?k yas?antımızın bir parc?ası olmakla beraber, temizlik ve kişisel bakım ac?ısından katkı sag?lamalarının yanında go?ru?ntu?mu?zu? ve zindelik hissimizi de arttırırlar. Günümüzde, kozmetik u?ru?nlerinin u?retimi ve ticareti uluslararası bir pazar haline gelmis?tir. Tu?rkiye’ de ve Avrupa Birlig?i’nde kozmetik maddelere yo?nelik yasal yo?netmelikler nedeniyle, u?ru?nlerin ve etken maddelerinin analizi oldukça önem arz etmektedir. Kozmetik ürünlerin analizi, ürün grupları için ic?erig?e, katkı maddelerine ve kirletici maddelere yo?nelik fizikokimyasal kalite testleri ve diğer  analizler şeklinde olabilmektedir. Yapılan analizler, yasal prosedürler ile uyumlu ve kozmetik maddelerin u?ru?n spesifikasyonlarını kontrol etmeye yo?nelik olmalıdır. Kozmetik ürünlerin bileşiminde yer alan ve ürün grubuna göre değişiklik gösteren bazı maddelerin spesifik analizleri enstrümental analiz yöntemlerinden kromatografi ile yapılmaktadır. Kozmetik ürünlerin kromatografik analizlerinde en sık kullanılan cihazlar, Gaz Kromatografisi (GC) ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi’dir (HPLC). Bununla birlikte bu cihazların ucuz bir şekilde işletilmesi ve analiz maliyetlerinin düşürülmesi çalışmaları yapılmakla beraber, sıvı kromatografisinde organik çözücüler gerekmektedir ve dünya çapında sadece kromatografik ayrımlar için dahi muazzam bir çözücü tüketimi mevcuttur. Gelişmekte olan ülkelerde teknolojinin kontrolsüz kullanımı sonucu ortaya çıkan en büyük problemlerden biri, belki de en önemlisi endüstriyel atık suların oluşturduğu kirliliktir. Dolayısıyla, bu çevresel kaygılar nedeniyle alınan katı tedbirler ile daha da önem kazanan ayırma, saflaştırma ve tayin metotlarında katı/sabit faz olarak kullanılmak üzere, “doğa ile dost” ürünler ile ilgili araştırmalara ve bu ürünlerin kullanımlarının yaygınlaştırılmasına büyük önem verilmektedir. İlaçların,bazı alkaloidlerin ve kozmetik alanında kullanılan pek çok bileşenin subkritik su kromatografisi ile ayrılması bu alanda çalışanlar için özellikle dikkat çekicidir. Özellikle son yıllarda artan çözücü maliyetini düşürme ve hızlı analize olanak sağlamak için bu tekniğin geliştirilmesi adına ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu yeni analiz tekniği ile kozmetik ürünlerde bulunan bileşenlerin analizi hızlı ve etkili bir şekilde yapılmakta ve analiz maliyetlerini oldukça düşürmektedir.