Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetik Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışması:Kozmetik Hammaddelerin Ve Ürünlerin Sem İle İncelenmesi

    Bu çalışma üniversite-sanayi işbirliği ile ortaya çıkmış ve kozmetikte bir analiz metodu geliştirmesi hedef alınmıştır. Çalışmada amaç, kozmetikte kullanılan hammadde ve bitmiş ürünlerin SEM ile incelenerek bir kalitatif analiz metodu oluşturmaktır. Bu anlamda 32 numune Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscobe-SEM) ile incelenmiştir.