Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetik Sektörü Gelişim Çalıştayı Sonuç Raporu

    Ekonomi Bakanlığı desteği ve Birliğimiz organizasyonunda, kamu, STK ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı, kozmetik sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin masaya yatırıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sürecinde ortaya çıkan hususlar; Hammaddede yurt dışına bağımlılık ve yerli hammadde üretimi arayışları
    Ar-ge ve inovasyon, üniversite-sanayi işbirliği, Bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen ekonomik ve politik gelişmelerin kozmetik sektörü üzerindeki etkileri, Çevre ve insan sağlığı konularında artan hassasiyetler, Yasal mevzuat / düzenlemeler,  Sektör ve kamu kurumları arasındaki etkin iletişim, diyalog ve işbirliği ihtiyacıdır.