Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    İLAÇ, GIDA VE KOZMETİKLERDE KULLANILMASI AMACIYLA SENTEZLENEN NAFTOLİK SCHİFF BAZLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

     ?laç, Gıda ve Kozmetiklerde Kullanılması Amacıyla Sentezlenen Naftolik Schiff Bazlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması