Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Klavuz

    Hizmet sektöründe (örneğin yemek, konaklama, ulaşım sektörleri vs. ticari müesseselerde) hizmet sunumunda, mal veya hizmet tanıtımında yer alan ve tüketiciye sunulan kozmetik ürünlerin yürürlükteki kozmetik mevzuatına uygunluğunu, üretim yerlerinin izlenebilirliğini ve ürünlerin güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacı ile bu ürünlerin üreticilerine, ürünü tüketiciye sunan ticari müessese sahiplerine, gerçek veya tüzel kişilere yol göstermek için "Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz" hazırlanmıştır.