Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Fitozomlar

    Fitozomlar biyo-aktif bitkisel kaynaklı bileşiklerin bir fosfolipide bağlanması ve onun tarafından sarılmasından oluşan yeni yapılardır. Bitkisel biyo-aktif bileşenlerin çoğu, örneğin flavonoidler ve glikozitler suda çözünür maddelerdir. Topikal olarak uygulandığında anti-inflamatuar, ağrı kesici, anti-fungal, leke giderici ve buna benzer birçok aktivitesi olan doğal bitkisel bileşenlerin kullanımı lipofilik cilt tabakasından yeterli kadar emilmediğinden kısıtlı kullanımları vardır . Fosfolipidden oluşan küresel yapının içine hapsedilmiş veya yüzeyine kimyasal bağ ile bağlanmış doğal kimyasal yapı, deri yapısı ile daha çok etkileşerek yüksek oranda emilmin gerçekleşmesini sağlar. Fosfatidilkolin’in hidrofobik (lipofilik) kısmını oluşturan fosfatidil zincirleri sulu ortamda sudan kaçarak bir araya gelip, hidrofobik çift-tabaka oluştururlar. Kolin yapısı ise hidrofiliktir ve suya yönlenerek dış yüzeyi oluşturur . Bu şekilde içi ve dışı sulu ortamdan, çift-tabakanın ara yüzeyi lipofilik olan nano’dan mikroya kadar boyutu değişen küresel yapılar oluşur. Kolin grubu, kimyasal bağ (Hidrojen bağı) ile saf bileşiklere bağlanmaya elverişli bir gruptur. Küresel yapının iç kısmı ise silimarin gibi standardize ekstrelerin hapsedilmesi için uygun ortam oluşturmaktadır. Oluşan bu yapı oral veya sistematik olarak kullanıldığında doğal bileşenleri korumakla yükümlü iken, topikal olarak kullanıldığında fosfolipid yapısının cilt yapısı ile birleşmesinden emilim oranının arttırılmasından sorumludur .Fitozomların çeşitli hazırlanma yöntemleri vardır. Çözücü buharlaştırma, birlikte çöktürme ve süperkritik sıvı yöntemleri bunların bir kaçıdır. Fosfolipid ve bitkisel etken madde (ekstrakt) aynı çözcüde çözünüp, vakum altında buharlaştırarak ince bir film oluşturur ve daha sonra bu film pH’sı ayarlanmış buffer ile yeniden sulandırılır (re-hydration). Bitkisel etken madde suda çözündüğü durumda, organik çözücüde çözünmüş olan fosfolipid damla damla etken maddeleri içeren sulu ekstreye damlatılır ve organik çözücü tamamen uçana kadar karıştırmaya devam edilir  Bu sunum, fitozomların konvansyonel formülasyonlara olan üstünlüklerini, hazırlanma yöntemlerini ve kullanılmakta veya araştırılmakta olan fitozomları bir tarama çalışması olarak ele alacaktır.