Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Esin İçeren Niyozom Formülasyonları İle Cilt Bakım Ürünlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

    Bu çalışmada, esin, nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemlerden niyozomlar vasıtasıyla enkapsüle edilmiştir. Daha sonra, in vitro karakterizasyonu yapılan bu nanopartiküler veziküller, cilt bakım ürünlerinin formülasyonunda kullanılmıştır. Hazırlanan formülasyonların sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan etkinlik ve güvenlik testleriyle konvansiyonel cilt bakım formülasyonlarına üstünlükleri incelenmiştir