Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Bitkisel Hammaddelerde Kozmetik Kalite

    Kozmetik ürünler tüm dünyada yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Kozmetikler çok geniş yelpazeye sahip, toplumun hemen her kesiminde günlük yaşamla iç içe olan tüketim ürünleridir. Kozmetik ürünlerde; bitkiler, bitki ekstreleri, uçucu yağlar, distilasyon ürünleri, aromatik sular, usareler, sulu ekstreler, tentürler, reçine, zamk, bitkisel yağlar, lipitler, mumlar, müsilajlar ve saflaştırılmış bitki bileşenleri bulunabilir. Kozmetik ürünlerde kullanılabilen, doğal veya sentetik kaynaklı yaklaşık 26.000 çeşit bileşen bulunmaktadır. Ülkemizde imal edilen yerli kozmetik ürünlerin bileşenlerinin yaklaşık % 90 oranında ithal hammaddelerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Ülkemiz kozmetik alanda kullanım potansiyeli olan bitkilerin/bitkisel hammaddelerin ekonomiye kazandırılması açısından uygun potansiyele sahiptir. Dünya bitkisel hammadde pazarında üretici olarak söz sahibi olabilmek için öncelikle kaliteli ürünler üretmek ve kalite kontrol yöntemlerinin çok iyi yapılıyor olması gerekmektedir. Kullanılan hammaddelerin içerik saflığı tespit edilmeli ve istenmeyen kirliliklerin limit değerleri istenen sınırlar içinde olmalıdır. Bileşenlerin kimyasal yapısı da düşünülerek saflığının fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri, kalitatif ve kantitatif belirlenmesi için analitik yöntemler geliştirilmelidir. Ülkemizde kozmetik ile ilgili Kozmetik Mevzuatı bulunmaktadır ve bu mevzuat; Kozmetik Kanunu, Kozmetik Yönetmeliği, Analiz Yöntemlerine İlişkin Tebliğler kozmetik üretim yerlerini düzenleyen ‘İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu’ ve ‘Kozmetik e-bildirim kılavuzu’ ile bir bütündür.  Ülkemizde dünya standartlarında kaliteye sahip bitkisel kozmetik hammaddelerinin üretimi, geliştirilmesi ve yeni hammaddelerin araştırılması ile ilgili bilgiler paylaşılarak öneriler sunulacaktır.