Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    5-Florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi

    Bu çalışmada, 5-florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim ligandı; p-aminoasetofenonoksim ve 5-florsalisilaldehit’in mutlak etil alkolde 60 C’de p-toluen sülfonik asit katalizörlüğünde gerçekleştirilen reaksiyonundan elde edildi.Elde edilen ligand ve komplekslerin biyolojik özellikleri incelendi.