Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ

Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi 19 Mart’ta Antalya’da Başlıyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 – 22 Mart 2014 tarihlerinde “ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ” düzenlenecektir. Avrupa Birliği ve Türkiye’den bir çok değerli konuşmacının yer alacağı kongrede sizlerde yerinizi alabilirsiniz…

KONGRE KONULARI
Biyosidal Ürün Mevzuatı
• Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
• Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlar İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
• Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Hayvanları Koruma Kanunu
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma/Beşeri Tıbbi Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması

Biyosidal Ürün Uygulamaları
• Larvasit Uygulamaları
• Rodentisit Uygulamaları
• Hastane/Yer Yüzey Dezenfektanı Uygulamaları
• Genel İnsektisit Uygulamaları
• Kalıcı (Rezidüel) İnsektisit Uygulamaları
• Havuz Suyu/ İçme Suyu Dezenfektanları Uygulamaları

Biyosidal Ürünlerin Analizleri

• Haşerelerin Biyolojik Etkinlik Testleri
• Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
• Kısa Süreli Stabilite Testleri
• Uzun Süreli Stabilite Testleri
• İrritasyon Testleri
• İşlenmiş Eşyaların Etkinlik, Stabilite ve Salınım Testleri
• Solüsyon Emdirilmiş Ürünlerin Testleri
• Haşere Kontrolünde Kullanılan Ürünlerin Kalıcılık Testleri
• Toksisite Testleri
• Direnç Testleri

Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarları
• Laboratuvarların Yetkilendirilmesi
• İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarları BelgelendirmesineDair Yönetmelik
• Analiz Yöntemlerinde Son Yenilikler
• İçme ve Kullanma Sularında Pestisit Kalıntıları

Biyosidal ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi
• Biyosidal Ürünlerden Numune Alınması
• Cezai müeyyideler ve Uygulanması

Biyosidal Ürünlerin Üretim Yerleri
• GMP Uygulamaları
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin İşlemleri
• Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin Denetlenmesi
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Biyosidal Ürünlerle Kozmetik/Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırma Süreçlerinin Karşılaştırılması

AB ve Dünyadaki Mevcut Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Erişim Mektubu

AB ve Dünyada Gelecekteki Uygulamalar
• Ürün Ruhsatlandırma Prosedürü
• Üretim Yeri Ruhsatlandırma Prosedürü
• Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü
• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• İşlenmiş Eşyaların Ruhsatlandırılması

İşlenmiş Eşyalar
• Etki Mekanizmaları
• İşlenmiş Eşyaların Sağlık Üzerine Etkileri, Toksisitesi
• İnsan Hijyenine Yönelik İşlenmiş Eşyalar

Aktif Madde İçermeyen ve Halk Sağlığı Alanında Biyosit Amaçlı Kullanılan Ürünler
• Yapışkan Tuzaklar
• Ultrasonik Cihazlar
• Kapanlar ve Cızbızlar
• Çekici Ürünler

Bor Bileşiklerinin Biyosidal Ürün Kapsamında Kullanımı
• Toksisitesi
• Kullanım Alanları
• Etki Mekanizması
• AB’nin Bakış Açısı

Biyosidal Ürünlerin Kurumlarca Satın Alınmasında Yaşanan Sorunlar
• Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Biyosidal Ürün ve Ambalajlarının Atık Yönetimi

Koruyucu Biyosidal Ürünler
• Ahşap Koruyucuları
• Duvarcılık Koruyucuları
• Tekstil Koruyucuları
• Kutu İçi Koruyucular
• Sıvı Soğutucu ve Arıtma Sistemleri Koruyucuları
• Sıvı Metal İşleme Koruyucuları
• Yapı Malzemeleri İçin Koruyucu Maddeler

Biyosidal Ürünlerde Direnç Gelişimi
• İnsektisitlerde Direnç Gelişimi
• Dezenfektanlarda Direnç

Biyosidal Ürünlerin Rezidüel Etkileri
• Larvasitlerin Rezidüel Etkileri
• Diğer İnsektisitlerin Rezidüel Etkileri

Biyosidal Ürün Uygulama Cihaz ve Ekipmanları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Sınıflandırılması
• Uygulama Alet ve Makinalarının Damla Çapları
• Uygulama Alet ve Makinalarının Kalibrasyonu
• Uygulayıcılar İçin Koruyucu Ekipman

Biyosidal Ürün İstatistikleri
• Ruhsatlı Ürünlerin Tiplere Göre Sınıflandırılması
• İllere Göre Üretim Yeri Dağılımları
• Ruhsat Sahiplerinin İllere Göre Dağılım

Daha fazla bilgi için http://www.biyosidal2014.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

« tüm haberlere geri dön