Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Ürün denetmenlerinin ve denetmen yardımcılarının
mesleğe alınmaları,
yarışma sınavları,
yetiştirilmeleri,
yeterlik sınavları,
görev, yetki ve sorumlulukları,
atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130430-10.htm

« tüm haberlere geri dön