Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

Saç şekillendirici / Jöle / Ringing Gel

Durulanmayan saç şekillendirici ürünlerin formülasyonları yumuşak, lifli ve akışkan dokuda olur.
Örnek  ürün çalışmasının temeli yüksek yağ fazlı ile bir emülsiyon, düşük ve yüksek HLB kombinasyonunda emülgatörlerle ve bunların yanında sabitleyici reçinedir.
Bu yapısal özellikler, laboratuvar ölçeğinde tekrarlanabilir.
Müşteri için ölçek büyütme çalışmasında ise, hazırlanan fazların kendi kıvamlarında istenen yumuşaklıklarında çeşitlilik oluşur, akışkan kremler, vazelin tipi merhemler de gözlendiği gibi.

Bu değişkenlikleri açıklamak için çeşitli testler yapılmaktadır. Üründeki su miktarı ile viskozite arasında ters bir ilişki olduğu Karl Fisher analizi ile bulunmuştur. Ancak bu gruplar arasında su içeriği sadece % 5-6 değiştirilebilir, viskozitedeki farklılık son derece dramatiktir. Bu değişken su miktarı, yüksek sıcaklıklardaki işlem sırasında buharlaşmanın farklılıklar gösterdiğinden olduğu düşünülmektedir.

Bu hipotezi kanıtlamak için, su seviyesi karşılaştırılır. Örneğin, %95 su içeren saç jeli, %2 berrak Carbomer eklendiğinde su içeriği azaldığından viskozitede minimal bir artışa neden olur. Bunun aksine, yüksek yağ içerikli yağ-su emülsiyonunda ve emülgatör fazında, su içeriğinin değişmesine karşı ürünün fiziksel özellikleri daha güçlü hale gelir. Buradaki faz bölgeleri daha küçüktür ve bu faz sınırları arasında geçişlerin olasılığı oldukça azdır.
 
Saç şekillendirici jel ya da kremi yumuşak ve akışkan dokuda elde etmek için değişkenlerin bazı kısıtlamalarına uyulması gerekir.
 
Üç önemli değişken şunlardır:
X1: Su
X2: Emülgatör
X3: Yağ
 
Değişkenlerin sayısı rahatlıkla yağ fazında ve hidrofilik parafinik yağların düzeyi dikkate alınarak yüksek ve düşük HLB emülsiyonlaştırıcılar arasında ve su fazı içindeki mevcut birleştici ajanlar ile genişletilebilir.
 
Sorunu önlemek için aşağıdaki kısıtlamalar tespit edilebilir.
 
Tek bileşen kısıtlaması:
 Formülasyonda X1 > 50%
 
Çoklu bileşen kısıtlamaları:
Formülasyonda  X2 + X3 < 42%,
Formülasyonda  X1 + X2 + X3 > 90% ve,
                             1.2 < X1/(X2 + X3) < 1.3


Kaynak: https://nyscc.org/
                cosmetiscope
 

« tüm haberlere geri dön