Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı.

Kozmetik ürünlerle ilgili Avrupa Birliği mevzuat uyumu kapsamında, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ile 23/05/2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 2005 yılında yürürlüğe girmişti. AB mevzuatına uyum çerçevesinde 12/10/2006 tarih ve 26317 sayılı Resmi Gazetede, 26/04/2009 tarih ve 27211 sayılı Resmi Gazetede, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede ve 01/04/2013 28605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Avrupa Birliği Mevzuatında değişiklik yapan direktiflerin uyumu sağlanmıştı. 

Avrupa Birliği’nde 2009 yılında yayımlanan 11 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü ve bu Tüzüğü tadil eden 344/2013 sayılı, 483/2013 sayılı, 658/2013 sayılı ve 1197/2013 sayılı Komisyon düzenlemeleriyle güvenlilik, etiket ve ambalaj bilgileri, ciddi istenmeyen etkiler ve nanomateryal içeren kozmetik ürünler ile ilgili önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde Avrupa Birliği mevzuatlarındaki değişikliklere paralel olarak Kozmetik Yönetmeliğinin uyumlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, "Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Ekte yönetmeliğin son halini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

« tüm haberlere geri dön