Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

AB BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ GELİŞMELERİ

Triclosan' a Yasaklama Yolda !
AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında AB Yetkili Otoriteleri dokuz aktif maddenin onaylanmaması kapsamında görüşmeler yapmaktadır. Bu kapsamda ilgili aktif maddenin ve aktif maddeyi içeren biyosidal ürünlerin AB pazarından çekilmesini söz konusudur.
Görüşülen maddelerden biri Triclosan ve ürün tipi 2,7 ve 9’daki kullanım alanlarıdır. Tip 2, Triclosan’ın yüzeyler için dezenfektan olarak kullanımını kapsamaktadır. Onaylanıp onaylanmama hususunda son kararın Mart 2014’ün ortalarında verilmesi beklenmektedir.


7 Aktif Madde İçin Onay Kapıda !
AB  Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında belirli ürün tiplerinde kullanılmak üzere 7 aktif maddenin onayının programlandığını bildirmiştir, onay sürecinin Ocak 2014 içerisinde tamamlanacağı beklenmektedir.
İlgili aktif maddeler ve ürün tipleri şu şekildedir;
 cyproconazole (Ürün Tipi 8)
 amorphous silicon dioxide (Ürün Tipi 18)
 ethyl butylacetylaminopropionat
e (Ürün Tipi 19)
 copper pyrithione (Ürün Tipi 21)
 4,5-dichloro-2-octyl-2H-i
sothiazol-3-one (Ürün Tipi 21)
 transfluthrin (Ürün Tipi 18)
 lauric acid (Ürün Tipi 19)Avrupa Kimyasallar Ajansı  “Dinotefuran” aktif madde ikamesi için potensiyel aday olarak kamuya açık görüş alımına 29/11/2013 tarihinde başladı, görüş alımı 28/01/2014 tarihine kadar devam edecektir. Dinotefuran’un Biyosidal ürün tipi 18 (Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler) içerisinde kullanıldığı bilinmektedir.
İkame adayı olan bir aktif madde içeren bir biyosidal ürünün izin veya izin yenileme başvurusu için karşılaştırmalı değerlendirme yapılmakta, sonuçları diğer Üye Devletlerin yetkili makamlarına, Ajansa ve Birlik İzin değerlendirilmesi sonucunda Komisyona da gönderilmektedir. Değerlendirme sonucunda ikame adayı içeren bir biyosidal ürünün piyasaya çıkarılması veya kullanımı yasaklanabilir.Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)  tarafından 12-14 Kasım 2013 tarihleri arasında REACH, CLP ve Biyosidal Tüzüğü kapsamında Ulusal REACH ve CLP Yardım Masalarının faaliyetlerinin görüşüldüğü 8. HELPNET toplantısı düzenlenmiştir.Toplantı da Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün de Helpnet(Yardım Masaları Ağı) yapısına eklenme kararı verilmiştir.Biyosidal ürün karakterizasyon özetleri için Iuclid’in hazır olduğu, 24/07/2013 tarihinde kullanımının açıldığı aktarılmıştır. Diğer taraftan R4BP sisteminin güncellendiği ve yayımlanan 3 rehberden sonra “Aktif Madde Onayı ve Biyosidal Ürünler için İzin” başlıklı yeni bir rehber dokümanında taslak halde olduğu aktarılmıştır.


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 - 23 Mart 2014 tarihlerinde “Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi” düzenlenecektir.
Türkiye’deki ve AB’deki Biyosidal ürün mevzuatları kapsamındaki gelişmeleri daha geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenecek kongre de Avrupa Kimyasallar Ajansı da sunumlar gerçekleştirecektir.Kaynak: 
http://ab.immib.org.tr


« tüm haberlere geri dön