Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği

250 KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜN DENETMENİ ALINACAK

  Kurum  ilk etapta 100 ve toplamda 250 ürün denetmeni  istihdam  edecek. Başta  İstanbul  ve Ankara olmak üzere 30 şehirde  istihdam  edilecek ürün denetmenleri, başta bitkisel ürünler olmak üzere tıbbi cihaz ve  kozmetik  ürünlerine yönelik denetimler yaparak gerekli cezai  işlemleri uygulayacak.  Ekip  sayesinde denetimlerin daha etkin ve  verimli  yürütülmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı denetim çalışmalarına hız  veriyor . İlaç,  kozmetik  ve tıbbi cihazların üretim yerlerinin ve ecza depolarının denetim hizmetlerini gerçekleştiren başkanlık, ilaç, tıbbi cihaz ve  kozmetik  ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini ve tüketici  şikâyetlerine  yönelik   ve işlemleri  yürütüyor.

Kurum  başta ilaç olmak üzere kozmetik ve tıbbi cihazların denetimini daha kapsamlı yapmak amacıyla 250 kişilik denetmen kadrosu alımı planladı.  Kurum  ilk etapta sınavla 100 ürün denetmen yardımcısı alacak. İlk grubun önümüzdeki 1 ay içinde alım ile ilgili tüm çalışmaların tamamlanması planlanıyor. 150 kişilik ikinci grubun ise bu yıl sonuna kadar alımının tamamlanması hedefleniyor.

KPSS'den 70 ve üzeri alan kişiler denetmen yardımcılığına başvurabilecek. Fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinin yanı sıra iktisadi idari bilimler fakültesi ve eczacılık fakültesi mezunları başvuru yapabilecek. Başvuru koşullarına uyan adaylar için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Tüm aşamaları başarı ile tamamlayanlar kuruma ürün denetmen yardımcısı olarak istihdam edilecek. Ürün denetmen yardımcıları kurum içinde teorik ve pratik eğitimlerden geçirilecek. Görevliler 3 yıl boyunca denetim yardımcısı olarak görevlendirilecek. 3 yılın sonunda kurum içinde gerçekleştirilecek sınavda başarı olanlar denetmen olarak görev alacak.

Ürün denetmen ve yardımcıları, iyileştirici, tedavi edici ya da sağlığı koruyucu etkisi olduğu yönünde gerçeğe aykırı tanıtımları yapılan ürünleri denetleyecek. Böylelikle, bitkisel tedavi edici şekliyle piyasaya sürülen bitkisel ve kozmetik ürünlere yönelik denetimler daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülecek. Çalışmalar kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon başta olmak üzere 30 ilde denetim birimleri kurulacak. 250 kişilik denetmenler gruplar halinde bu illerde istihdam edilecek.

Denetmenler internet ve diğer iletişim kanalları kullanılarak; iyileştirici, tedavi edici ya da sağlığı koruyucu etkisi olduğu yönünde gerçeğe aykırı tanıtımlar yapılan ürünleri de mercek altına alacak. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 'gıda destek maddesi' adı altında üretim yeri izni alarak, bitkisel tedavi edici şekliyle piyasaya sürülen bitkisel ürünlerle tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik denetimlerini arttırılacak.

DENETMEN YARDIMCILARI YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenleri Yönetmeliği hazırlandı. İlgili yönetmelikte, ürün denetmenlerinin ve denetmen yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları, atanmaları ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Denetmenler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Daire Başkanlığı'ndan gelen talimat doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak, veri tabanlarına işlemek ve Daire Başkanlığı'na sunmak, Kurumca alınan kararları ilgili kuruluşlara tebliğ etmek, yetkileri dahilindeki önlemlerin uygulanmasını sağlamak, idari yaptırım kararlarının uygulanmasını takip etmekle sorumlu olacak. Denetmenliğe, denetmen yardımcısı olarak yarışma sınavıyla girilecek. Denetmen yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanacak.

« tüm haberlere geri dön